شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک از ادغام گروه نصب و راه اندازی ماشین سازی اراک و شرکت نصب گستر یکی از شرکتهای تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تشکیل گردیده و تحت عنوان شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک مورخ ۱۳۸۳/۱/۷ ثبت و مستقل گردیده است. این شرکت در قالب گروه نصب و راه اندازی شرکت ماشین سازی اراک طی سالیان متمادی اجرای پروژه های عظیم صنعتی و عمرانی را داخل و خارج از کشور برعهده داشته است که در  این  مجموعه به برخی از این پروژه ها اشاره شده است.

 

 

MSAEC CO.  is formed through a merger of Erection and  Commissioning Group of MSA and Nasb Gostar Co. Wich Was one of affiliated companies of IDRO and in from of Erection and Commissioning Group of MSA has gained valuable experiences in execution of different industrial projects. In this catalouge some of the projects which executed successfully by MSAEC Co. are mentioned.