طراحی، ساخت و نصب تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

Engineering and Construction of Oil, Gas and Petrochemical Equipment

 

پــــــــروژه های طــــــراحی، ســـــاخت و نصـــــب تجــــــهیـزات نفت گاز و پتروشیمی

 

یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین فعالیتهای شرکت مهندسی وساختمان ماشین سازی اراک در زمینه مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات پالایشگاهی پتروشیمی می باشد که از مهمترین آنها می توان به عناوین زیر اشاره نمود:

 

One of the most important activities of MSAEC Co. is engineering ,construction of refinerry & petrochimical equipment.

Some of the most important projects in the field of refinery & petrochemical equipment which executed by MSAEC Co. are as follows:

 

مخازن کروی و ذخیره و تجهیزات پالایشگاه بندرعباس

 

ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی واحدهای مختلف پالایشگاه از جمله تجربیات بسیار موفق و ارزشمند این شرکت در اجرای پروژه های عظیم پالایشگاهی است. اجرای موفقیت آمیز این پروژه سبب گردید تا این شرکت یک پالایشگاه کامل را تجربه نماید.

 

Spherical and Storage Tanks and Equipment for Bandar Abbas Refinery

 

Fabrication and installation of different mechanical equiment at Bandar Abbas Refinery Was a very successful and valuable experience, in refinery projects. The succesful execution of this project proves MSAEC Co. can execate complete refinery.

 

 

برخی از تجهیزات نصب شده در پالایشگاه بندر عباس عبارتند از:

تجهیزات مکانیکی شامل مخازن، خطوط لوله، خنک کننده های هوائی و سازه های فولادی واحدT

واحد مشعل ها شامل خطوط لوله، مخازن تحت فشار، پمپ ها و سازه های فولادی واحدM و ساخت و نصب خطوط لوله ارتباطی واحدهایM وTبه وزن 10100تن.

تجهیزات تصفیه گازوئیل و تصفیه استرانسیوم سبک و نفتا به وزن 2100 تن

نصب ۵دستگاه مخزن کروی با ظرفیتهای 3000 متر مکعبی و به وزن تقریبی 3100 تن و همچنین نصب ۳۵دستگاه مخزن ذخیره به وزن تقریبی 13400تن

 

Some of the equipment Which are installed in Bandar Abbas Refinery are as follows:

 

Mechanical equipment such as pumps,air coolers, piping and steel for unit T.

Machanical equipment in flare unit including pipeng, pressure vessels, pumps and steel structures for unit M and fabrication and erection of pipeline connecting T & M Units, with atotal weight of 10100 tons.

Gasoline treating and light Sr & Naphta treating with approximate Weight of 2100 tons.

Installation of 5 spherical tanks with a capacity of 3000m and approximate weight of 3100 tons and installation of 35 storage tanks with a approximate weight of 13400 tons.