مدیر بازاریابی و فروش: آقای مهندس سیدنبی کلانتری (داخلی ۲۰۷)