شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک از ادغام گروه نصب و راه اندازی شرکت ماشین سازی اراک و شرکت نصب گستر یکی از شرکت‌های تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تشکیل گیردیده و تحت عنوان شرکت مهندسی و ساختمان ماشین‌سازی اراک مورخ ۱۳۸۳/۷/۱ ثبت و مستقل گردیده است. این شرکت در قالب گروه نصب و راه اندازی شرکت ماشین‌سازی اراک طی سالیان متماندی اجرای پروژه‌های عظیم صنعتی و عمرانی را داخل و خارج از کشور بر عهده داشته است. که در این سایت به برخی از آنها اشاراتی شده است.